Eksempel på implementering

Hva tilbyr vi?

Vi oppfører boliger, kontorer, hytter, garasjer.
Vi bygger nybygg, påbygg og tilbygg av hus i tre.
Vi utfører også innredningsarbeider i alle typer bygg, som oppsetting av innvendige vegger, isolering, platekledning, panelering, montering av dører og vinduer og kjøkken, parkettlegging og belistning. Vår spesialitet er tilpasning av kjellere for leiligheter og fullstendig renovering av leiligheter etter brann eller flom med vann.

Vi har lang erfaring med systemer:
- Jackson ThermomurM
- Leca Isoblokk

Vi utfører forskjellige typer betongkonstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet som forskaling (bygging av støpeformer), armering og støping av betongfundament for hus og garasjer, støping av gulv, terrassedekker, og andre dekker, støttemurer, trapper og plasser med belegningsstein eller skifer.